Turvallisemman tilan periaatteet

Turvallisemman tilan periaatteiden on tarkoitus luoda kaikille Suomen Kivun tapahtumiin osallistuville mukava ja turvallinen mahdollisuus osallistua toimintaan. Tutustu siis näihin yhteisiin pelisääntöihin, ja noudata niitä toiminnassasi.  

  • Älä tee henkilöistä oletuksia liittyen sukupuoleen, seksuaalisuuteen, alkuperään, taustaan tai mielipiteisiin hänen ulkoisten ominaisuuksiensa perusteella.  
  • Muista, että kaikki ovat yksilöitä. Kunnioita muiden rajoituksia, äläkä oleta muiden toimintakyvyn olevan samanlainen kuin sinulla. 
  • Kunnioita toisten fyysistä tilaa ja itsemääräämisoikeutta. Älä kosketa ilman lupaa tai häiritse ketään. ”Ei” tarkoittaa ei. 
  • Anna tilaa ja huolehdi, että kaikki tulevat kuulluiksi ja pääsevät osallistumaan.  
  • Älä nolaa tai halvenna ketään, äläkä naura muiden virheille.  
  • Kunnioita jokaisen oikeutta ottaa taukoja omalla tavallaan, poistua tai olla osallistumatta tiettyihin toimintoihin. 
  • Huolehdi omasta yksityisyydestäsi. Anna muille vapaus itse rajata, mitä he haluavat kertoa omista asioistaan.
  • Puutu epäasialliseen kohteluun. Pyydä apua työntekijöiltä vaikeissa tilanteissa. 
  • Pyydä anteeksi, jos olet loukannut muita. Pyri oppimaan virheistä. 

Turvallisemman tilan periaatteiden rikkomisesta keskustellaan ja annetaan varoitus. Tarvittaessa henkilö voidaan poistaa tilaisuudesta. 
 
Jos koet kohdanneesi epäasiallista käyttäytymistä ja siihen ei ole onnistuttu puuttumaan, voit olla yhteydessä Suomen Kivun järjestökoordinaattoriin 045 129 0707 tai toimisto@suomenkipu.fi