Kuntoutustuki

Pitkäaikainen, krooninen kipu voi haastaa työkykyä monin tavoin. Usein haastavienkin kipujen kanssa työkykyä pystytään kuitenkin palauttamaan kuntoutuksen ja työn muokkauksen avulla.

Kuntoutustukea voi saada työikäinen, jolla työkyky on heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajan ja arvioidaan, että työkyky on mahdollista palauttaa hoidon tai kuntoutuksen avulla. Kuntoutustuki myönnetään vähintään kuukaudeksi ja sen kestolle ei ole enimmäismäärää. Esimerkiksi julkisella alalla kuntoutustukijaksot ovat yleisimmin 3-6 kuukautta.

Määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea voivat myöntää työeläkelaitos tai KELA. Myöntäjataho riippuu työntekijän työhistoriasta. Tuki voidaan myöntää joko kokoaikaisena tai osa-aikaisena. 

Kuntoutustukea haetaan täyttämällä työkyvyttömyyyseläkehakemus, jonka liitteeksi tarvitaan:

  • Lääkärin B-lausunto
  • Selvitykset terveydentilasta
  • Työkykyneuvottelumuistio
  • Työnantajan lausunto työssä selviytymisestä

Pääsääntöisesti kuntoutustukea haetaan noin 3 kk ennen sairauspäivärahakauden loppumista jos arvioidaan, että työkyvyn palautumiseen voidaan kuntoutuksella vielä vaikuttaa.

Henkilö kävelee polvituen kanssa kuntoutustilassa fysioterapeutin kanssa.

Joskus kipuoireiden kanssa voi tarvita aikaa palautumiseen. Pelkkä lepääminen ja ajan kuluminen kuitenkaan harvoin kuntouttavat ja helpottavat kipuoireiden kanssa elämistä pitkällä aikavälillä. Kuntoutustuen aikana onkin tärkeää hakea yksilöllisiä keinoja, jotka edistävät kuntoutumista.

Osakuntoutustuen hyödyt:

  • Toipumisvaihe: mahdollistaa asteittaisen työhön palaamisen
  • Pysyvä sairaus: auttaa jatkamaan työssä
  • Etenevä sairaus: siirtää täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä