Työajan joustot

Työajan joustot voivat helpottaa kipuoireita ja auttaa jaksamaan kipujen kanssa paremmin työssä. Moni kipuoireinen hyötyy kokonaistyöajan lyhentämisestä erityisesti pitkältä sairaslomalta palatessa. Työaikaa voidaan lyhentää myös pysyvästi.

Kalenteri, jossa muistilappuja. Kynä kalenterin päällä ja silmälasit yläpuolella.
Työajan joustot auttavat kipujen kanssa työssä.

Työajan lyhentäminen ja rytmittäminen

On yksilöllistä, millainen työaika ja rytmitys kullekin yksilölle ja työpaikalle sopii. Työpäiviä voidaan lyhentää esimerkiksi 6 tunnin mittaisiksi tai vapaapäivien määrää lisätä. Joillekin voi sopia paremmin pitkät vapaajaksot, joiden aikana pääsee palautumaan. Toisille taas sopii paremmin lyhyet työpäivät, jolloin kuormitus ei pääse kerralla nousemaan korkeaksi. Erilaisista rytmitysvaihtoehtoja kannattaa kokeilla työnanatajan kanssa yhteistyössä neuvotellen ja etsiä rytmi, joka parhaalla mahdollisella tavalla tukee työhyvinvointia.

Lomapäivien käyttäminen pitkin vuotta voi tukea kipujen kanssa työssä jaksamista. Monet kokevat vuosilomapäivien tai palkattomien vapaiden pitämisen helpottavan kuormittavissa elämäntilanteissa. Ennakoivasti omasta hyvinvoinnista huolta pitämällä kiputilannekin monesti pysyy paremmin hallinnassa. Työnantajan kanssa  voi sopia jo ennakkoon siitä, onko ylimääräisiä vapaita mahdollista pitää, jos tarvetta ilmaantuu.

Osasairasloma tai osakuntoutustuki voi mahdollistaa lyhyemmän työajan

Työaikaa on mahdollista lyhentää vapaaehtoisesti työnantajan kanssa neuvotellen. Yleensä lyhyempi työaika merkitsee myös hieman pienempää palkkaa.

Jos sairastaminen ja kipu haastavat työkykyä, voivat KELA tai työeläkevakuutusyhtiö voi myöntää osasairaspäivärahaa tai osakuntoutustukea.

  • Työaikaa vähennetään vähintään 40 % ja enintään 60 % entisestä
  • Työ ei saa vaarantaa terveyttä tai kuntoutumista
  • Työtehtävät voivat olla samoja kuin ennen tai muokattuja
  • Edellyttää lääkärin B-lausuntoa

Työkokeilun kautta takaisin työhön

Työkokeilu voi auttaa siirtymään takaisin omaan aikaisempaan työhön tai uuteen, terveydentilalle paremmin soveltuvaan työhön. Työkokeilu kestää yleensä noin 3 kuukautta ja työaikaa tyypillisesti lisätään asteittain. Työkokeilu mahdollistaa rauhalliseen tahtiin itselle soveltuvien työtapojen ja työajan määrittämisen. Työkokeilu on ammatillista kuntoutusta, jota myöntää KELA ja työeläkevakuutusyhtiöt, kuten KEVA.

Liukuva työaika

Työn ajoittaminen joustavasti omaan tilanteeseen sopivaksi voi auttaa kipuoireiden kanssa selviytymistä. Esimerkiksi reuman tai huonon nukkumisen vuoksi aamulla liikkeelle pääseminen voi olla vaikeaa. Tällöin liukuva työaika, joka mahdollistaa myöhemmän töiden alottamisen, voi olla avuksi. Toisilla aamuisin taas aivot työskentelevät tehokkaimmin, jolloin aikainen töiden aloitus voi auttaa.

Mahdollisuus vaihdella työpäivien pituutta kiputilanteen mukaan on monille kipuoireiselle olennaista. Monen henkistä kuormaa keventää tieto siitä, että voi tehdä töitä silloin, kun kivut sen parhaiten sallivat ja levätä silloin, kun täytyy. Krooninen kipu on tyypillisesti aaltoilevaa ja huonompia hetkiä seuraavat paremmat hetket, jolloin pystyy taas panostamaan työhön enemmän.

Jos työhön sisältyy esimerkiksi puheluiden soittamista tai päätetyöskentelyä, voi työnantajan kanssa neuvotella myös työmatkojen hyödyntämistä osana työaikaa. Osan asiakaspuheluista voi kenties hoitaa autossa ajaen tai sähköposteja hoitaa junassa istuessa. Näin työpäivän kokonaispituutta voidaan lyhentää, jolla yleensä on positiivinen vaikutus hyvinvointiin.

Mies hymyilee hitsaushaskat käsissä.
Työajan joustot voivat auttaa jaksamaan työssä kivun kanssa.

Taukojen muokkaaminen työhyvinvoinnin lisääjänä

Yksi kivunhallinnan keinoista on rytmittäminen, jonka osa on taukojen pitäminen säännöllisesti. Taukoja olisi hyvä pitää jo ennen kuin kivut pääsevät voimistumaan liikaa. Siksi voikin olla hyödyllistä sopia työnantajan kanssa yksilöllisestä taukojen toteuttamisesta. Kahvitauot voi esimerkiksi jakaa useampaan lyhyempään taukoon tai ruokataukoa pidentää 10 min, joka saattaa mahdollistaa vaikka ulkoilun lounaan yhteydessä.

Työtä voi muokata myös taukojen sisältöön vaikuttamalla. Taukojen aikana kannattaa pyrkiä tekemään jotain aivan muuta kuin työtehtäviä tehdessä tekee. Jos esimerkiksi tekee fyysisesti raskasta työtä, voi olla hyödyllistä tauon aikana rentouttaa kehoa jumppamatolla rentoutusharjoitusta tehden. Tai jos taas tekee päätetyötä, kannattaa tauolla esimerkiksi tehdä pieni kävely työpaikan ympäri hyvää musiikkia kuunnellen. Tauot voi ja kannattaa siis hyödyntää muuhunkin, kuin kahvin juomisen ohessa työasioista juttelemiseen.

Ota rohkeasti puheeksi työnantajan kanssa, millaisia työajan joustoja omalla työpaikallasi olisi mahdollista ottaa käyttöön kipujen kanssa työskentelyä helpottamaan!