Työajan joustot

 • Lyhyempi kokonaistyöaika
  • Lyhyemmät päivät tai viikot
  • Osasairasloma, osakuntoutustuki
   • Työaikaa vähennetään vähintän 40 % ja enintään 60 % entisestä
  • Työkokeilu
   • työaikaa voidaan vähitellen lisätä
 • Vaikutusmahdollisuudet työvuorosuunnitteluun
 • Lomapäivien jaksottaminen
 • Liukuva työaika
  • Joustava työajan aloitus- ja lopetusaika
  • Mahdollisuus vaihdella työpäivien pituutta kiputilanteen mukaan
  • Työmatkat
 • Tauot