Työolosuhteiden järjestelytuki

Joskus kipuoireisen työntekijän työtä on tarpeen muokata sellaisin keinoin, että niistä syntyy työnantajalle kustannuksia. Silloin työnantaja voi olla oikeutettu hakemaan TE-toimistosta työolosuhteiden järjestelytukea. Tuki on harkinnanvarainen ja sen tarkoituksenmukaisuus arvioidaan aina yksilöllisesti. Tuen saamisen edellytyksenä on, että työntekijän vamma tai sairaus edellyttää hankintoja tai toisen työntekijän antamaa apua ja kustannukset ovat organisaatiolle merkittävät.

Työolosuhteiden järjestelytukea voidaan myöntää

  • Tavanomaisista poikkeaviin uusiin työvälineisiin tai kalusteisiin 
  • Muutostöihin
  • Toisen työntekijän apuun
    • Enintään 20 tuntia/kk, enintään 18 kk:n ajan

Korvaus on maksimissaan 4000 euroa työntekijää kohden. Tukea tulee hakea kuukauden kuluessa työn muokkauksen toteutuksesta oman alueen TE-toimistosta. 

Tukea voidaan myöntää työntekijää palkattaessa tai jo työssä olevan henkilön vuoksi tehtäviin hankintoihin tai apuun.