Lepän oksia ja lehtiä, joiden läpi auringonvalo siivilöityy.

Menetelmiä lääkkeettömään kivunhoitoon

Pitkäkestoista kipua ei yleensä pystytä poistamaan kokonaan, mutta kullekin yksilöllisesti sopivilla lääkkeettömillä ja lääkkeellisillä hoidoilla voidaan tukea elämänlaadun parantumista ja mielekkään elämän tavoittelua.

Tässä oppaassa esitellään lääkkeettömiä omahoitokeinoja sekä ammattilaisten tarjoamia hoitomuotoja, joita voidaan käyttää osana monipuolista kivunhoitoa.

Vuonna 2017 julkaistiin Käypä hoito –suositus kivun hoitoon. Suosituksen mukaan kipupotilaan hyvä hoito perustuu toimivaan hoitosuhteeseen, jossa hoitoa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä potilaan kanssa. Kivun oireenmukaisella ja yksilöllisellä hoidolla tavoitellaan elämänlaadun paranemista, toimintakyvyn kohenemista ja kivun lievittymistä. 

Pitkäkestoisen kivun hoitaminen vaatii moniammatillista yhteistyötä, johon voivat sisältyä esimerkiksi lääkärikäynnit, fysioterapia, mielenterveysammattilaisen vastaanotto ja sairaanhoitajan ohjaus. Kipupotilaan aktiivista osallistumista ja omien selviytymiskeinojen löytämistä korostetaan kivun hoidossa ja kuntoutuksessa.

Opas on ladattavissa seuraavasta linkistä:

Sivu Menetelmiä lääkkeettömään kivunhoitoon -oppaasta. Sivulla kerrotaan sähköstimulaatiohoidosta sekä vesiliikunnasta. Sivun ylälaidassa TENS-laitteen kuva.