Palkkatuki

Monet työnantajat suhtautuvat ennakkoluulottomasti kipuoireiseen työntekijään. Joskus kivut ja pitkään jatkunut työttömyys kuitenkin voivat haastaa työllistymistä. Silloin palkkatuki voi auttaa löytämään työpaikan, jossa osatyökykyisyyttä ymmärretään ja tehtäviin on mahdollista saada tavanomaista enemmän ohjausta.

Palkkatuki on taloudellinen tuki työnantajalle työttömän työnhakijan palkkaamiseen. Tuen tarkoitus on edistää mahdollisuuksia saada työtä, johon ammatillinen osaaminen ei täysin riitä tai jonka tekemistä haastaa sairaus tai vamma.

Katso videolta Hannelen kokemuksia palkkatuetusta työstä

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Palkka palkkatuetussa työssä

Palkkatuetussa työssä solmitaan normaali osa- tai täysiaikainen työsuhde. Työntekijä saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja työnantaja saa TE-toimistolta tai kuntakokeilulta tukea palkan maksamiseen.

Kipuoireisen, alentuneesti työkykyisen työntekijän työnantaja voi saada palkkatukea 70 % palkkakustannuksista. Tukea voi saada silloin, kun työttämän työnhakijan mahdollisuudet sopivan työn saamiseen ovat olennaisesti vähentyneet kipuoireiden, vamman tai sairauden vuoksi.

Yhdistykset, säätiöt ja uskonnolliset yhdyskunnat voivat saada 100 % palkkatukea maksimissaan 65 % työajalle henkilöstä, joka on ollut vähintään 24 kk työttömänä 28 kuukauden aikana. Jos tukea myönnetään taholle, joka ei tee elinkeinotoimintaa, korotetaan tukea kertoimella 1,23.

Työnantajalle maksettavan palkkatuen enimmäismäärät (2023)

  • 70 % tuki: 1770 e / kk
  • 100 % tuki: 2020 e / kk

Palkkatuen kesto

Palkkatukea on mahdollista saada niin kauan, kun kipuoireet vaikuttavat työn tekemiseen. Palkkatukipäätös tehdään kipuoireisella yleensä 10 kk:n pituiseksi. Kipuoireinen voi kuitenkin 10 kk jälkeen saada jatkoa tuelle enintään 24 kk kerrallaan.

Palkkatuen jatkokauden saamisen edellytykset

  • Lääkärintodistuksen toimittaminen, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta
  • Työnantaja on toteuttanut työhön sellaiset kohtuulliset mukautukset, joita työterveyshuolto on suositellut
  • Työntekijän tuottavuus on työn muokkauksesta huolimatta alentunut vamman tai sairauden johdosta olennaisesti ja pysyväisluonteisesti
  • Jatkohakemus on jätetty ennen edellisen tukijakson päättymistä
  • 3 §:n 3 momentin 1–4 kohdan ja 4 §:n 2–4 momentin mukaiset edellytykset täyttyvät jatkosta päätettäessä
Henkilöitä istuu pöydän ääressä. Kaksi heistä ojentaa kättä pöydän yli kätelläkseen.

Palkkatukea haetaan TE-toimistosta ennen työsuhteen alkamista

TE-toimisto myöntää palkkatukea harkinnanvaraisesti, eli käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa. Palkkatukea haetaan paikallisesta TE-toimistosta ennen työsuhteen solmimista. Palkkatukea ei voida myöntää, jos työsuhde on alkanut ennen kuin tuen myöntämisestä on tehty päätös. Tuki on tarkoitettu työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi. Jotta tuki ei pitkitä työttömyyttä, tulee työsuhteen alkaa mahdollisimman nopeasti myönteisen palkkatukipäätöksen jälkeen.

Palkkatukea voi saada myös oppisopimuskoulutukseen. Tällöin tukea myönnetään koko opiskelun ajaksi.