Työntekijät

Toimisto

Suomen Kipu ry
Sepontie 3 th 4
02130 Espoo

p. 045 129 0707
toimisto@suomenkipu.fi

Toimiston puhelimeen voit 
soittaa esimerkiksi jäsenasioita koskevissa kysymyksissä.

Järjestökoordinaattori

Katja Pääkkönen
katja.paakkonen@suomenkipu.fi
p. 045 129 0707

Suomen Kipu ry:n järjestökoordinaattori Katja Pääkkönen

Järjestökoordinaattori Katjan työhön kuuluu vapaaehtoistoiminnan organisointia, webinaarien järjestämistä, yhdistysviestintää kuin jäsenpalveluitakin. Hän ideoi innoissaan sitä, mitä kaikkea vapaaehtoistoiminta voisi tulevaisuudessa olla, ja miten se parhaiten edistäisi kipuoireisten hyvinvointia. Katjalle tärkeitä teemoja ovat yhdenvertaisuus ja toiminnan läpinäkyvyys. Vapaa-aikaansa hän viettää kirjoittamisharrastuksen ja talon remontoimisen parissa.

Toiminnanjohtaja

Jenni Tarhanen
jenni.tarhanen@suomenkipu.fi
p. 050 303 3221

Suomen Kipu ry:n toiminnanjohtaja Jenni Tarhanen.

Toiminnanjohtajamme Jenni on koulutukseltaan toimintaterapeutti ja työskennellyt aiemmin mm. Kipu ja työ kohtaavat- sekä Kun kipu koskettaa -hankkeidemme parissa. Jenni nauttii verkossa toimimisesta ja sen tuomista uusista mahdollisuuksia tavoittaa ja yhdistää kipua sairastavia ympäri Suomen. Hän pitää erityisesti uuden oppimisesta ja sen siirtämisestä käytäntöön. Vapaa-ajalla Jenni nauttii mm. kirjojen lukemisesta, palapeleistä sekä luonnossa liikkumisesta.

Vastaava asiantuntija

Kipu ja työ kohtaavat -toiminta

Heidi Krogell
heidi.krogell@suomenkipu.fi
p. 045 117 3131

Suomen Kipu ry:n hankepäällikkö Heidi Krogell.

Vastaava asiantuntijamme Heidi nauttii toiminnan kehittämisestä ja kipuun liittyvän uusimman tutkimustiedon juurruttamisesta käytäntöön. Kipu ja työ kohtaavat -toiminnassa hän pitää langat tiiviisti käsissään aivan kuten vapaa-ajallaan neuloessaankin. Heidille verkko on luontainen ympäristö toimia. Verkkoryhmien ohjaaminen ja kouluttaminen saakin hänet erityisesti innostumaan. Heidi uskoo, että vuorovaikutuksessa yhdessä asioita työstäen on mahdollista saada muutosta kipuoireisten arkeen.

Asiantuntija

Ella Jantunen
ella.jantunen@suomenkipu.fi
p. 044 7225931

Ella on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja työskentelee asiantuntijana Kipu ja työ kohtaavat- toiminnassa. Työssä häntä inspiroivat erityisesti ihmisten kohtaaminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen yksinkertaisten arkiratkaisujen avulla. Ella nauttii urheilusta ja vapaa-aika kuluukin melko tiiviisti crossfit harrastuksen parissa. Vastapainona on myös mukavaa rauhoittua kotisohvalle kirjojen lukemisen tai tv-sarjojen.

Hankekoordinaattori 

Eeva Kopperi
eeva.kopperi@suomenkipu.fi
p. 045 355 2825

Hankeasiantuntija Eeva Kopperi

Eeva työskentelee Yhdessä etänäkin -hankkeen hankekoordinaattorina. Eeva on terveystieteiden maisteri ja on kouluttautunut myös hyvinvointivalmentajaksi. Hän onkin innoissaan työskennellessään ihmisten terveyden edistämiseksi ja hyödyntäessään tutkittua tietoa käytännön työssä. Eeva näkee verkossa toteutuvan toiminnan merkityksellisenä kipuoireisille. Vapaa-ajallaan Eeva nauttii erityisesti luonnossa liikkumisesta ja ajanvietosta läheisten kanssa.