Työntekijät

Toimisto

Suomen Kipu ry
Sepontie 3 th 4
02130 Espoo

p. 050 464 4333
toimisto@suomenkipu.fi

Toimiston puhelimeen voit soittaa esimerkiksi jäsenasioita koskevissa kysymyksissä.

Yhdistyksessämme lomaillaan välillä 21.6.-7.8. eli huomioithan tämän ottaessa yhteyttä kesäkuukausina!

Järjestökoordinaattori

Katja Pääkkönen
katja.paakkonen@suomenkipu.fi
p. 045 129 0707

Suomen Kipu ry:n järjestökoordinaattori Katja Pääkkönen

Järjestökoordinaattori Katjan työnkuvaan kuuluu niin vapaaehtoistoiminnan organisointia kuin verkkotapahtumien järjestelyäkin. Katja uskoo vapaaehtoistoiminnan voimaan ja sen mahdollisuuksiin kipuoireisten hyvinvoinnin edistämisessä. Koulutukseltaan Katja on teologian ja yhteiskuntatieteiden maisteri, ja hän on suorittanut tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon järjestöjen varainhankintaan keskittyen. Katja elää tiivistä järjestöarkea myös vapaa-ajallaan luottamushenkilön ja vapaaehtoisen rooleissa. Sen lisäksi Katja viettää aikaansa kirjoittamisen ja kompostoinnin parissa.

Toiminnanjohtaja

Jenni Tarhanen
jenni.tarhanen@suomenkipu.fi
p. 050 303 3221

Suomen Kipu ry:n toiminnanjohtaja Jenni Tarhanen.

Toiminnanjohtajamme Jenni on koulutukseltaan toimintaterapeutti ja työskennellyt aiemmin mm. Kipu ja työ kohtaavat- sekä Kun kipu koskettaa -hankkeidemme parissa. Jenni nauttii verkossa toimimisesta ja sen tuomista uusista mahdollisuuksia tavoittaa ja yhdistää kipua sairastavia ympäri Suomen. Hän pitää erityisesti uuden oppimisesta ja sen siirtämisestä käytäntöön. Vapaa-ajalla Jenni nauttii mm. kirjojen lukemisesta, palapeleistä sekä luonnossa liikkumisesta.

Järjestöassistentti

Piia Keskinen
piia.keskinen@suomenkipu.fi
p. 050 464 4333

Järjestöassistenttimme Piia huolehtii toimistolla mm. jäsenasioista sekä tuote- ja opastilauksista. Järjestö- ja vapaaehtoistyön vaikuttavuudesta kipuoireisten hyvinvointiin innostuva Piia on koulutukseltaan sosionomi ja tradenomi. Vapaa-ajallaan hän nauttii luonnossa liikkumisesta sekä uuden oppimisesta.

Vastaava asiantuntija

Kipu ja työ kohtaavat -toiminta

Heidi Krogell
heidi.krogell@suomenkipu.fi
p. 045 117 3131

Suomen Kipu ry:n hankepäällikkö Heidi Krogell.

Vastaava asiantuntijamme Heidi nauttii toiminnan kehittämisestä ja kipuun liittyvän uusimman tutkimustiedon juurruttamisesta käytäntöön. Kipu ja työ kohtaavat -toiminnassa hän pitää langat tiiviisti käsissään aivan kuten vapaa-ajallaan neuloessaankin. Heidille verkko on luontainen ympäristö toimia. Verkkoryhmien ohjaaminen ja kouluttaminen saakin hänet erityisesti innostumaan. Heidi uskoo, että vuorovaikutuksessa yhdessä asioita työstäen on mahdollista saada muutosta kipuoireisten arkeen.

Asiantuntija

Ella Jantunen
ella.jantunen@suomenkipu.fi
p. 044 7225931

Ella on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja työskentelee asiantuntijana Kipu ja työ kohtaavat- toiminnassa. Työssä häntä inspiroivat erityisesti ihmisten kohtaaminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen yksinkertaisten arkiratkaisujen avulla. Ella nauttii urheilusta ja vapaa-aika kuluukin melko tiiviisti crossfit-harrastuksen parissa. Vastapainona on myös mukavaa rauhoittua kotisohvalle hyvän kirjan tai tv-sarjan kanssa.

Hankekoordinaattori 

Eeva Kopperi
eeva.kopperi@suomenkipu.fi
p. 045 355 2825

Hankeasiantuntija Eeva Kopperi

Eeva toimii Yhdessä etänäkin -hankkeen hankekoordinaattorina. Eeva on terveystieteiden maisteri ja on kouluttautunut myös hyvinvointivalmentajaksi. Hän onkin innoissaan työskennellessään ihmisten terveyden edistämiseksi ja hyödyntäessään tutkittua tietoa käytännön työssä. Eeva näkee verkossa toteutuvan toiminnan merkityksellisenä kipuoireisille. Vapaa-ajallaan Eeva nauttii erityisesti luonnossa liikkumisesta niin hiihtäen, marjastaen kuin sienestäenkin sekä ajanvietosta läheisten kanssa.

Viestintäassistentti 

Otte Mäkipää
otte.makipaa@suomenkipu.fi

Viestintäassistentti Otte Mäkipää

Viestintäassistenttimme Otte on tuore organisaatioviestinnän maisteri, joka on erityisen kiinnostunut verkkoviestinnästä. Hänen työtehtäviinsä kuuluu yhdistyksen viestinnän suunnittelua ja toteutusta. Hän pyrkii työssään selkeään ja kiinnostavaan viestintään. Töiden vastapainoksi Otte rentoutuu perheensä kanssa erilaisten keittiökokeilujen parissa tai katsoo suoratoistosarjoja neuloen.