Kokemuksia työn muokkaamisesta

Mitä työn muokkaus voisi käytännössä tarkoittaa? Millaisia työn muokkauksia on käytössä muilla työelämässä olevilla kipuoireisilla?

Alasivuilta löydät kipuoireisten omia kokemuksia työn muokkauksen keinoista ja niiden käyttöönotosta. Aikuissosiaalityön parissa toimiva Minna kertoo tilanteesta, jossa työnantaja ei ole suostunut työn muokkauksiin taloudellisista syistä ja yhteinen ratkaisu on lopulta löytynyt työolosuhteiden järjestelytuesta. 

Sara puolestaan kertoo palaamisestaan töihin kauppaan kipuja aiheuttaneen onnettomuuden jälkeen. Avuksi löytyi osa-aikatyön järjestelyt, mutta myös kuulokkeet ja suihkuverho. Luovat työn muokkauksen keinot tukivat lopulta koko työyhteisöä.

Lisää kokemuksia työelämästä kipujen kanssa löydät videomuodossa YouTube-kanavaltamme!

Maskiin pukeutunut henkilö ojentaa lomaketta toiselle henkilölle.