Esihenkilöille ja työnantajille

Lataa tai tulosta materiaali itsellesi tai omalle esihenkilölle alla olevasta linkistä:

Kipuoireisen työntekijän kohtaaminen

Jokaiselta työpaikalta löytyy työntekijöitä, joilla on kipuoireita. Kyseessä voi olla alaselkäkipu, migreeni tai ärtynyt suoli - tai yhdistelmä eri alueilla olevia kipuoireita. Laaja-alaisia kipuoireita onkin suomalaisista työikäisistä joka kolmannella. Työympäristöllä on iso merkitys kipuoireiden aiheuttamien sairaspoissaolojen ehkäisyssä sekä kipuoireisen työntekijän työssäjaksamisessa.

Kipuoireisen esihenkilönä tai työnantajana moni asia voi mietityttää. Kannattaako kipuoireista palkata? Miten työntekijä ja työyhteisö jaksavat kipujen kanssa? Miten ennaltaehkäistä kipujen pahentumista siihen pisteeseen, että työntekijä joutuu jäämään töistä pois?

Esihenkilönä on hyvä tiedostaa, että työntekijän kipuoireet eivät vaikuta tämän ammattitaitoon. Moni kipuoireinen on keskimääräistä motivoituneempi hoitamaan työnsä hyvin ja harvan omakaan toive on työstä poissaolo. Kipuoireiden yleisyyden vuoksi työpaikalla todennäköisesti on jo kipuoireisia työntekijöitä, jotka voivat osaltaan hyötyä ilmapiiristä, jossa kivusta - tai elämän haasteista ylipäänsä - on mahdollista puhua ja jossa suunnataan katseet haasteiden sijaan ratkaisuihin. Jokaisella työntekijällä on omat vahvuutensa ja koko työyhteisö hyötyy, kun ne saadaan käyttöön.

Kipuoireisen työntekijän kohtaamisissa voi käyttää muistutuksena kolmen k:n sääntöä: 
kuunteleminen - käytäntö - kipu

Esihenkilön tai työnantajan muistilista kohtaamistilanteisiin:

1. Kuunteleminen: Kohtaamistilanteissa jo pelkkä kuunteleminen ja läsnäolo vievät pitkälle. Keskusteluyhteyden luomiseen ja hyvään työilmapiiriin kannattaa kiinnittää huomiota jo ennaltaehkäisevästi. Tarvittaessa työntekijää voi ohjata olemaan yhteydessä myös työpaikan tukipalveluihin, joita voivat olla esimerkiksi työterveyshuolto, työkykykoordinaattori tai työfysioterapeutti.

2. Käytäntö: Tue työntekijää hyvinvointia lisäävissä teoissa, kuten työmäärän kohtuullistamisessa ja palauttavassa tauotuksessa. Suunnittele (yhdessä työterveyshuollon kanssa), ja kerro työyhteisölle jo ennakkoon, miten toimitaan sairaslomien aikana ja niiltä palatessa. Onko käytössä esimerkiksi osasairaslomaa, korvaavan työn mallia tai varhaisen puuttumisen suunnitelmaa? Ehdota tai ota puheeksi myös työn muokkaus. Mikäli työntekijän terveydentilalle tai toimintakyvylle sopivat työn muokkaukset tai työn apuvälineet vaativat rahallista investointia, mahdollisuutta työolosuhteiden järjestelytukeen kannattaa selvittää.

3. Kipu: Pitkään jatkuvat kivut vaikuttavat elämään monella tavalla ja vaikutukset sekä kipujen kanssa jaksaminen ovat aina yksilöllisiä. Yhdelle haastavimmalta tuntuu itse kipu, toiselle sen tuomat kognitiiviset haasteet. Sen vuoksi on tärkeää keskustella työntekijän itsensä kanssa: millaisilla toimilla koko työkyky voitaisiin parhaiten saada käyttöön?

Materiaalin lähettäminen

Ylläolevan materiaalin voi halutessaan tulostaa tai linkata tiedoksi esihenkilölle tai omalle työpaikalle. Alla olevalla lomakkeella voit myös toivoa yhdistyksen lähettävän sähköpostitse materiaalin omalle työnantajalle / esihenkilöille tai muulle työpaikalle, jossa materiaalista voisi olla hyötyä.

Lähetämme materiaalin vain työpaikkojen virallisiin sähköpostiosoitteisiin, emme esimerkiksi gmail-osoitteisiin!