Menneet hankkeet

Kun kipu koskettaa - vertaistukea verkossa omaisille ja läheisille

Kipu kuormittaa myös sairastuneen läheisiä.

Krooninen kipu voi mullistaa sairastuneen lisäksi lähipiirin elämän. Kipu voi vaikuttaa esimerkiksi läheisten sosiaalisiin suhteisiin, työhön, talouteen ja yleisesti arjessa jaksamiseen. Se voi herättää erilaisia tunteita ja kysymyksiä. Kuinka tästä selvitään? Miten saada arki toimimaan? Miten sairastuneen tukena voisi olla?

Suomen Kipu ry:ssä toteutettiin vuoden 2020 aikana STEA:n rahoittama hanke “Kun kipu koskettaa – vertaistukea verkossa omaisille ja läheisille”. Hankkeen myötä läheisten toiminta on nyt osa varsinaista toimintaamme. Läheiset ovat tervetulleita lähes kaikkeen toimintaamme, joko yksin tai yhdessä kipua sairastavan kanssa.

Kroonisen Kivun Koulutus ja Opas –hanke (Krokko)

Krokko-hankkeessa tehtiin Suomen Kivulle vertaistukiryhmien tarpeesta noussut Kroonisen kivun ensitieto -opas. Oppaassa annetaan tietoa kivusta, sen liitännäisistä ja hoidosta. 

Osa teksteistä on pitkäkestoista kipua sairastavien itse kirjoittamia. Opas sopii luettavaksi niin vasta sairastuneelle kuin lisää tietoa etsivälle, jo pidempään kivun kanssa eläneelle, kipua sairastavan läheisille/omaisille, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Opas on tehty Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella vuosina 2009-2012.