Työkokeilu

Ihmisiä työpöydän äärellä.

Kun kipu haastaa työkykyä, voi olla vaikeaa tietää millaiset työtehtävät, millainen työympäristö ja millainen työaika sopivat omaan työkykyyn. Työkokeilu voi olla hyvä mahdollisuus etsiä omaan tilanteeseen sopivaa työtä, jossa työpanos on mahdollista antaa niin, että hyvinvointi ja terveys on turvattu. Työkokeilu voi tukea paluuta työelämään pitkän sairauspoissaolon jälkeen.

Työkokeilu on osa ammatillista kuntoutusta

Työkokeilun tavoitteena on sujuva siirtyminen takaisin työelämään. Työhön palaaminen tukee kivusta kuntoutumista, kun kipuoireinen saa työpaikalta tarvitsemansa tuen. Työkokeilun avulla voidaan selvittää työtehtävien sopivuutta nykyiselle työkyvylle tai työn soveltuvuutta ennen alalle opiskelemaan hakeutumista.

Työkokeilu on osa ammatillista kuntoutusta, jota voi järjestää Kela, työeläkeyhtiöt ja vakuutusyhtiöt.

Kuinka työkokeilu toteutetaan?

Työkokeilu voidaan toteuttaa joko omalla tai uudella työnantajalla. Työsuhteessa ollessa tulee aina ensin selvittää mahdollisuus toteuttaa työkokeilu omalla työnantajalla. 

Työkokeilu voi kestää enintään puoli vuotta. Työaika sovitaan yksilöllisesti ja tyypillisesti se on 1-5 päivää viikossa, 4-8 tuntia kerrallaan. Monesti työkokeilu aloitetaan normaalia pienemmällä tuntimäärällä ja tunteja lisätään hiljalleen.

Työkokeilun ajalta voi saada esimerkiksi palkkaa, kulukorvausta tai kuntoutusrahaa. Korvauksen määrä riippuu työkokeilua tukevasta tahosta.

Työn muokkaus tukee työkokeilun onnistumista

Monesti kipuoireiden kanssa töihin palaaminen täysin entiseen tapaan ei ole mahdollista. Aina pelkkä työajan vähentäminen ei ole tehokkain keino parantaa työkykyä, vaan tarvitaan muita työkykyä tukevia keinoja. Onnistunutta työhön paluuta tukee työn sovittaminen työkykyyn muokkaamalla tehtäviä, ympäristöä ja toimintatapoja. Erilaisia työn muokkauksen keinoja kannattaa pohtia jo ennen työkokeilun alkamista. Apuna itselle tarpeellisten keinojen pohtimisessa voi käyttää työn muokkauksen tarkistuslistaa.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Jos video ei näy, hyväksy evästeet sivun alalaidasta.