Unelmien työ

Mistä voisi lähteä miettimään kipuoireiselle sopivaa työn muokkausta? Miten asiakas pääsisi itse vaikuttamaan ja osallistumaan omien työn muokkaustensa pohdintaan? Vaihtoehtoja tuntuu olevan paljon, eikä asiakas oikein itsekään osaa sanoa, mistä voisi olla apua...

Työn muokkauksen pohtimisen apuna voidaan käyttää Unelmien työ -harjoitusta, jonka voi teettää kipuoireisella tapaamisen yhteydessä. Harjoitus sopii käytettäväksi työllisyyspalveluihin tai sote-alan ammattilaisille taustasta riippumatta. Tärkeintä on, että harjoituksesta on mahdollista myös keskustella yhdessä.

Harjoituksessa pohditaan erilaisten työn elementtien kautta, millainen voisi olla oma unelmien työ. Pohdinnassa ei tarvitse pohjata nykyiseen työhön tai miettiä mikä on mahdollista - sitä mietitään vasta unelmoinnin jälkeen! Kipuoireiselle on hyvä ennen harjoituksen aloittamista sanoittaa, että unelmointi on sallittua ja harjoituksesta voi jakaa sen, mikä tuntuu itselle luontevalta.

Kun unelmien työtä on pohdittu, on sen jälkeen hyvä käydä lyhyt keskustelu. Millaisia asioita listalle nousi? Asiakasta voi pyytää mainitsemaan esim. viisi asiaa koko listalta tai yhden jokaisesta kentästä. Esiin nousseiden asioiden pohjalta lähdetään käymään keskustelua siitä, voisiko joku unelmien työn elementti jollain lailla toteutua jo nykyisessä työssä. Onko joku asioista sellainen, jonka voisi toteuttaa itsenäisesti ja mitkä taas vaatisivat keskustelua työyhteisön tai esihenkilön kanssa?

Joskus voi olla, että listalta ei ensi tarkastelulla tunnu löytyvän mahdollisia mukautuksia nykyiseen työhön. Voitte tällöin jatkaa pohdintaa esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

  • Jos työn sisältöä tuntuu olevan vaikeaa muokata, löytyisikö tauoilta mahdollisuutta erilaisille tavoille toimia? Monissa työnkuvissa esimerkiksi yksi pidempi tauko on mahdollista jakaa useammaksi lyhyemmäksi tauoksi. Miettikää yhdessä, mitä keinoja tauoilla palautumiseen voisi olla.
  • Miten työ aikatauluttuu? Työajan muokkausten sijaan voi pohtia työtehtävien aikatauluttamista. Voisiko työtehtävien järjestystä muuttaa, jotta haastavammat tehtävät osuisivat hetkeen, jolloin vireystila tai jaksaminen ovat parhaimmillaan?
  • Mitä asiakkaan listaamien asioiden taustalla on? Jos esimerkiksi lyhyempään työaikaan siirtymisen taustalla on toive paremmasta jaksamisesta töissä ja työpäivän lyhentäminen ei esimerkiksi osasairasloman keinoin ole juuri sillä hetkellä mahdollista, voisiko työpäivän kuormittavuutta vähentää ottamalla kivunhallintamenetelmiä käyttöön myös työpaikalla?

Lopuksi sopikaa yhdessä asiakkaan kanssa, miten asiassa edetään. Teettekö yhdessä suunnitelman puheeksi ottamisesta työpaikalla? Kokeileeko asiakas itsenäisesti uutta keinoa? Olisiko sinun mahdollista osallistua esimerkiksi yhteiseen keskusteluun esihenkilön kanssa, ja tuoda esille työn muokkauksen hyötyjä? Jos keskustelua ei käydä muun työyhteisön kanssa, voidaan harjoituksen toiselta sivulta täyttää vain rivi Työntekijä ottaa itsenäisesti käyttöön. Tärkeää on, että pohdinta ei jää pelkäksi keskusteluksi, vaan sen pohjalta tehdään konkreettinen muutos työhön. Muutoksen ei kuitenkaan tarvitse olla iso, vaan pienilläkin asioilla on merkitystä työhyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta!

Harjoituksen voit ladata tulostettavaksi alta: