Kipu ja työ kohtaavat -hankkeen kuulumisia

22.7.2022

Kipu ja työ kohtaavat -kurssit tukemassa työikäisten elämää kivun kanssa

Hankkeen päätoimintaa, eli työssäjaksamista ja kivunhallintaa tukevia Kipu ja työ kohtaavat -kursseja on vuodenvaihteen jälkeen ehditty järjestää jo neljä. Hakijoita kursseille on ollut enemmän kuin kurssipaikkoja, ja syksyllä alammekin kouluttaa myös vapaaehtoisia ohjaamaan kursseja.

Kursseille osallistuneiden palaute on ollut positiivista. Kurssit on koettu tarpeellisina sekä voimavaroja lisäävinä ja myös kurssien tulokset kertovat samaa:

  • 89% osallistujista sai uskoa mahdollisuuksiinsa vaikuttaa kipuun
  • 68% mielikuva mahdollisuuksista työskennellä kivun kanssa muuttui
  • 94% sai vertaistukea tilanteeseensa

Puhetta kivusta ja työstä – myös SuomiAreenassa

Heinäkuussa hankkeen työntekijät suuntasivat kohti Poria ja SuomiAreenaa, jonka osana järjestimme paneelikeskustelun aiheesta Kuinka puhumme kivusta työpaikalla? Keskustelua varten oli ennakkoon kerätty toimintaamme osallistuneiden kokemuksia kivun ja työn yhdistämisestä. Keskustelussa kuuluivatkin vahvana kipua sairastavien omat äänet, sillä keskustelijoina oli myös omakohtaisista kokemuksistaan kertovia. Työikäisistä pitkäkestoista kipua on kokenut noin kolmasosa, eli kipu koskettaa myös lähes kaikkia työpaikkoja ja kokemukset kivun ja työn yhteensovittamisesta ovat moninaiset.


Materiaaleja moneen tarkoitukseen

Toimintaan osallistuneiden toiveesta tuotettiin alkuvuodesta myös useampia materiaaleja tueksi kivun ja työn yhdistämiseen. Materiaalien teossa on hyödynnetty kipuoireisten omia kokemuksia. Niitä voi käyttää tukena esimerkiksi keskusteluissa esihenkilön kanssa, työn muokkausta pohdittaessa ja uusien kivun hallinnan keinojen etsimisessä.

Erilaisista tapahtumista tietoa ja vertaistukea

Alkuvuonna 2022 kipuun, työhön ja omahoidon keinoihin liittyen on järjestetty monia erilaisia verkkotapahtumia. Ammattilaiset ovat päässeet kuulemaan kipupotilaan kohtaamisesta ja työkyvyn tukemisesta, kun kipuoireisille itselleen on ollut mahdollista osallistua muun muassa työpajaan kivusta puhumisesta tai webinaariin työn muokkauksen mahdollisuuksista kivun kanssa. Yhteensä alkuvuonna järjestetyissä tapahtumissa on ollut osallistujia noin 250.

Monista tapahtumista on tallenne YouTube -kanavallamme ja samalta kanavalta löytyy paljon muutakin omaa hyvinvointia ja kivun kanssa elämistä tukevaa materiaalia, kuten erilaisia harjoituksia sekä kokemuksia kivun kanssa työelämässä olosta. Videoita on katsottu alkuvuoden aikana yhteensä noin 1500 kertaa!


Vapaaehtoiset toimintaa mahdollistamassa

Kuten yhdistyksessämme yleensä, myös Kipu ja työ kohtaavat -hankkeessa vapaaehtoiset ovat olleet monessa mukana. Vapaaehtoiset ovat olleet muun muassa tekemässä kivun kanssa työelämässä -videoita, tekstittämässä videomuotoisia materiaaleja ja puhumassa erilaisissa tapahtumissa.

Olemme myös mukana kouluttamassa uusia kivun kokemustoimijoita, joista osalla on kokemusta myös kivun ja työelämän yhdistämisestä, joten kokemuksen ääni tulee varmasti kuulumaan jatkossakin monessa hankkeen toiminnassa!