Kipu ja työelämä keskustelutti eduskunnan Kipu ja migreeni -ryhmässä

19.1.2022

Kädet pitelevät palapelin paloja.

Suomen Kipu ry on mukana eduskunnan Kipu ja migreeni -ryhmän toiminnassa, jonka tarkoituksena on edistää kipuoireisten ja migreeniä sairastavien asemaa. Ryhmässä kuullaan asiantuntijoita ja käydään keskustelua kipuoireisten tilanteesta, jotta kipu osattaisiin ottaa huomioon poliittisessa päätöksenteossa. Tammikuun tapaamisessa aiheena oli työelämä.

Minna Pihlajamäki Työterveyslaitokselta kertoi migreenin kansantaloudellisten kustannusten olevan 240 miljoonaa euroa. Migreenin yksi haaste on äkilliset toistuvat poissaolot työstä. Mm. yksilöllisillä työvuorojen ja -tehtävien uudelleen järjestelyillä on kuitenkin mahdollista parantaa migreeniä sairastavien työkykyä. Olennaista on tukea kipuoireista elämään mahdollisimman monipuolista ja hyvää elämää, eikä keskittyä pelkästään suoraan kivun hoitamiseen. Hyvä hoito edellyttää työterveyden moniammatillisen tiimin tukea ja ennaltaehkäisevää toimintaa tulee painottaa. Asiakas tulisi ohjata jo aikaisessa vaiheessa työkyvyn arvioon ja tukitoimien suunnitteluun.

Marja-Leena Hiltunen Migreeniyhdistyksestä avasi kokemuspuheenvuorossaan migreenin vaikutuksia työkykyyn käytännön tasolla. Kyse ei ole vain päänsärystä, vaan myös keskittymisen, jaksamisen ja muistamisen haasteista. Sairastaminen aiheuttaa myös psyykkistä kuormittuneisuutta ja monia erilaisia tunteita. Näiden käsittelemiseen moni kipuoireinen kaipaakin lisää välineitä. Myös kivun vähättely niin työelämässä kuin ammattilaisten keskuudessakin koetaan haasteeksi. Kivun moninaisia vaikutuksia ei ymmärretä riittävästi ja tarpeita ei osata huomioida. Oman aktiivisuuden merkitys korostuu hoitopolulla etenemisessä.

Kivun ja työelämän haasteet kytkeytyvät pitkälti oikean tiedon puutteeseen. Kivusta tarvitaan lisää koulutusta niin sosiaali- ja terveysalan perusopintoihin kuin myös lisäkoulutustakin. Meillä on hyvä kivun Käypä hoito -suositus, joka ei kuitenkaan kaikkialla vielä ole käytössä.

Kipuoireiset tarvitsevat tukea myös pystyvyydentunteen ja aktiivisuuden tukemiseen. Uskoa omaan osaamiseen ja pystyvyyteen voidaan lisätä esimerkiksi työkokeiluja laajemmin hyödyntämällä. Myös kolmannen sektorin rooli kipuoireisten työkykyisten tukemisessa on merkittävä. Tarjoamme tietoa, monipuolisia mahdollisuuksia aktiivisen elämän toteutumiseen ja konkreettista tukea työkykyyn esimerkiksi Kipu ja työ kohtaavat -kurssien kautta. Kolmannen sektorin toiminnan edellytykset tulee turvata myös poliittisessa päätöksenteossa.

Hyvä työelämä on mahdollista myös kivun kanssa, kunhan kipuoireiset saavat tarvitsemansa tuen niin ammattilaisilta, työpaikoilta kuin lähipiiriltäänkin.