Kokemuksellinen tieto on tärkeää toiminnan suunnittelussa

24.6.2021

Kipu ja työ kohtaavat -kurssit käynnistyvät syksyllä

Ensi syksynä verkossa käynnistyvät kaksi ensimmäistä Kipu ja työ kohtaavat -kurssia. Kurssit ovat tarkoitettu kipua sairastaville, jotka kaipaavat tukea työssä olemiseen ja työhön palaamiseen. Syksyn aikana kurssilaiset kokoontuvat 10 yhteiseen tapaamiseen ja pääsevät lisäksi osallistumaan kahteen webinaariin.

Kurssin tavoitteena on tarjota kivunhallinnan keinoja ja lisätä ymmärrystä itsehoidon tärkeydestä työkyvyn ylläpidossa. Yhdessä asioita työstäessä ja tietoa omaan arkiseen toimintaan siirtäessä pystyvyydentunne lisääntyy ja kurssilaiset saavat uskoa mahdollisuuksiinsa vaikuttaa työkykyynsä ja omaan sairauteensa.

Yhdessä suunnitellen

Jotta kurssista saataisiin nimenomaan kipua sairastavien omiin tarpeisiin vastaava, järjestimme kaikille avoimen suunnittelutyöpajan. Helteisessä illassa kokoonnuimme verkossa pohtimaan, millaisista asioista osallistujat olisivat toivoneet kuulleensa jo aikaisemmassa vaiheessa kipupolkuaan. Ideoita syntyi ja niiden sisältöä tarkannettiin yhdessä keskustellen.

Vertaistuen voima

Työpajan osallistujat nostivat esiin, että on tärkeää päästä jakamaan vinkkejä ja onnistumisia toisilleen. Monesti tietoa voi olla helpompi vastaanottaa toiselta, joka on samassa elämäntilanteessa.

Kävimme keskustelua siitä, kuinka samanlainen kurssilaisten elämäntilanne tulee olla, jotta tiedon ja kokemusten vaihtaminen olisi antoisinta. Mietimme, täytyykö olla sama diagnoosi, samankaltainen työtilanne tai saman ikäinen. Tulimme tulokseen, että tärkeintä on kurssilaisia yhdistävä tekijä kipu. Se itsessään antaa mahdollisuuksia samaistua. On tärkeää, että kurssilla on erilaisia ihmisiä, erilaisine kokemuksineen ja ajatuksineen. Näin kurssilla on mahdollista päästä laajentamaan omaa ajattelutapaansa.

Lääkkeetön kivunhoito

Kivun omahoidon keinot koettiin tärkeäksi kurssin sisällöksi.  Olennaista on löytää keinoja, joilla kivun saa edes pieneksi hetkeksi mielestään. Työpajan osallistujat nostivat esiin mielenkiintoisen tekemisen merkityksen, erilaiset kivun "harhauttamiskeinot", tauottamisen, unen ja rentoutumisen. Esiin nousi myös, kuinka tärkeää on oppia löytämään itse uutta tietoa kivusta ja sen kanssa elämisestä.

Kivun hoito, kuntoutus ja etuudet

Moni pitkään kivun kanssa elänyt kokee oman kivun hoidon, kuntouksen ja etuuksien viidakon melkoisen hämmentäväksi. Kursseilla ehdotettiinkin käsiteltäväksi, kuinka voi edistää omaa hyvää hoitoaan.

Omat tunteet ja ajatukset

Työpajan osallistujat näkevät tärkeäksi oppia sekä positiivisen asenteen voimasta että armollisuudesta itseään ja muita kohtaan. Välillä on lupa olla myös jaksamatta ja pyytää muilta apua. Omien ajattelu- ja toimintatapojen muuttaminen onkin monelle kipua sairastavalle ollut yksi suurimpia helpottavia tekijöitä.

Työn muokkaamisen mahdollisuudet

Osatyökykyisyys ja työn muokkaamisen mahdollisuudet ovat monelle melko vieraita. Helposti saatetaan ajatella, että työntekijä on joko 110 %:sti työkykyinen tai sitten täysin työkyvytön. Vaikka ihan kaikilla työkyky vaihtelee jopa yhden työpäivän sisälläkin. Työpajaan osallistujat ehdottivat, että kurssilla käsiteltäisiin, kuinka löytää itselle soveltuvia työtehtäviä, joissa on sopiva haaste. Myös omien taitojen kartoittamiseen tarvitaan tukea ja rohkeutta sanoa esimerkiksi esimiehelle, mitä tarvitsee.

Kursseille hakeminen käynnistyy heinäkuun lopussa

Työpajasta saimme siis loistavia ideoita kurssikertojen sisällöksi. Kokemuksellinen tieto on valtavan arvokasta suunnittelussa. Sen lisäksi kurssit suunnitellaan uusimpaan tutkittuun tietoon kipuun, työkykyyn ja kivunhallintaryhmiin liittyen.

Ensi syksynä järjestetään kaksi Kipu ja työ kohtaavat -kurssia, joille mahtuu mukaan 20 kipua sairastavaa. Kurssit ovat maksuttomia, eivätkä edellytä diagnoosia, lähetettä tai yhdistyksemme jäsenyyttä. Haku kursseille käynnistyy heinäkuun lopussa.

Seuraa siis tiedotustamme!

Hehkulamppu, jonka sisällä lukee "idea"