Vuoden Auttajan terveiset

27.4.2021

Vuoden Auttaja 2021 – palkinnon saaja on valittu! Palkinnon sai HUS:in sairaanhoitaja Taina Lahti. Suomen Kipu ry:n jäsenistö valitsi Taina Lahden Vuoden Auttaja -palkinnonsaajaksi. Lahti (YAMK) työskentelee stimulaattorihoitajana HUS Neurokeskuksessa, Neurokirurgian yksikössä. 

Vuodesta 2003 alkaen Suomen Kipu ry on palkinnut Vuoden Auttajana henkilön tai tahon, joka on vaikuttanut myönteisesti kipua sairastavien elämään. 

-Vuoden Auttaja -palkintoja on vuosien saatossa jaettu terveydenhuoltoalan ammattilaisille, vapaaehtoisille sekä muutaman kerran hoitotiimeille, yhdistyksen puheenjohtaja Ritva Johansson kertoo. Yhdistyksen jäsenistö päättää sekä ehdokkaista että palkituista, joten tunnustus on nimenomaan potilaiden kiitos. 

Tänä vuonna jäsenistö kiitti Lahtea erityisesti potilaslähtöisestä asenteesta hoitotyössä sekä kunnioituksesta potilaita kohtaan. Hän pyrkii löytämään ratkaisun stimulaattoriongelmiin, ja jos itse ei pysty auttamaan, hän vie asiaa pikaisesti eteenpäin auttaakseen potilasta. Hän näkee potilaat ihmisenä ja ymmärtää että kipu on kokonaisvaltaista ja kivunhoitoon ei ole vain yhtä ratkaisua, potilaat kertovat. 

Taina Lahti ilahtui potilaiden antamasta kiitoksesta. - Olen todella liikuttunut tästä huomionosoituksesta! Tuntuu ihanalta! Kiitos! Oikeastaan tämä kunnianosoitus kuuluisi heille, joiden ”kipustimulaatiohoitopolulle” olen saanut osallistua. 
Olen unelmatyössä; saan tehdä yhteistyötä taitavien yhteistyökumppaneiden kanssa ja erityisesti motivoituneiden potilaiden kanssa, jotka haluavat saada parhaan mahdollisen hyödyn stimulaatiohoidoista. Koen itse oppivani tämän yhteistyön kautta merkittäviä asioita hoitojen toimivuudesta, elämästä ja kivun hoidosta. Koen oman asiantuntijuuteni säilyvän vain jatkuvan kouluttautumisen kautta. Erityisesti potilaiden antama palaute, ajatukset ja yhdessä selvitetyt ongelmat ovat merkittävästi kasvattaneet tieto- ja kokemuspääomaani sekä muovannut minua ihmisenä ja sairaanhoitajana! 

Nyt valittu Vuoden Auttaja -palkinnonsaaja on 17 palkittu. Pitkäaikainen yhteistyökumppanimme Tempur Sealy Suomi palkitsee Taina Lahden stipendillä ja kunniakirjalla myöhemmin syksyllä. Tempur Sealy Suomi on jakanut jo usean vuoden ajan terveydenhoidon ammattilaisille kannustusstipendejä, joiden tarkoituksena on kiinnittää huomiota valittujen henkilöiden erikoisosaamisalaan ja nostaa tärkeää työtä tekevien terveysalan ammattilaisten arvostusta. 

Taina Lahti
Vuoden Auttaja 2021 Taina Lahti. (Kuvan on ottanut Anu Frosterus Setälä)