Euroopan laajuinen kipukysely on avoinna

21.5.2021

Pain Alliance Europe (PAE) on Suomen Kipu ry:n eurooppalainen kattojärjestö, jonka keskeisinä tavoitteina on parantaa kroonisen kivun kanssa elävien elämänlaatua ja tuoda kipukroonikoiden ääni kuuluviin EU tasolla.

Joka viides eurooppalainen, 100 miljoonaa ihmistä, kärsii kivusta ja siitä johtuvien terveydenhuollon kulujen ja tuottavuuden menetysten arvioidaan EU:ssa olevan yli 450 miljardia. Kipupotilaista 21 % on työkyvyttömiä ja työssä käyvistä 48 miljoonaa on kertonut kivun vaikuttavan suoraan heidän asemaansa.

PAE on julkaissut potilaskyselyn vuodesta 2017 lähtien ja tämän kaltaisen kyselyjen avulla selvitetään mitä mieltä olet kivun syystä ja vakavuudesta – ja paikoista, joissa saadaan tai on saatu hoitoa. Ensimmäisessä kyselyssä kysyttiin samankaltaisia asioita, joten nyt tuloksia voidaan verrata neljän vuoden taakse.

Toivottavaa on, että Suomestakin mahdollisimman moni käy vastaamassa kyselyyn ja sitä kautta saadaan luotettavaa vertailua. Kyselyyn voi vastata itse kipua sairastavana tai omaisena.

Kyselyyn pääset tästä (kaikki kielivaihtoehdot) www.pae-eu.eu/surveys

tai suoraan suomenkieliseen kyselyyn seuraavasta linkistä: https://www.surveymonkey.co.uk/r/Diagnoosin_Hoitoa_2021


Lisätietoja

Pain Alliance Europe, varapj. Liisa Jutila, 040 551 6867, liisa.jutila@pae-eu.eu

Suomen Kipu ry, toiminnanjohtaja Kaisa Hirn, 045 355 2825, kaisa.hirn@suomenkipu.fi

Silmät kiinni oleva nainen pitää kättään ohimolla.