Potilaat mukaan Käypä hoito -suositusten laadintaan

21.6.2021

Potilaat mukaan -hankkeen tavoitteena on lisätä potilaiden osallisuutta Käypä hoito -suosituksissa sekä lisätä hoitosuositusten laatua. Hoitosuosituksilla pyritään tarjoamaan potilaille laadukasta ja yhdenvertaista hoitoa. Potilaiden osallistuminen hoitosuositusten laatimiseen on kansainvälisissä hoitosuositusten laatustandardeissa yksi laadun mittari. Hanke vaikuttaa suoraan potilaisiin, heidän läheisiinsä ja heitä edustaviin potilasjärjestöihin.

Hanke toteutetaan kolmen vuoden mittaisena vuosina 2020–2022, jonka jälkeen potilaiden mukana olo Käypä hoito -suositusten laatimisessa on osa tavanomaista prosessia.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Käypä hoito -yksikkö toteuttaa ja koordinoi hanketta. Suomen Kipu ry on yksi hankkeen järjestökumppaneista.


Potilaat mukaan -hanke on julkaissut videoita, joissa kerrotaan siitä, mitä Käypä hoito -suositukset ovat, miten ne laaditaan ja miten tutkimusnäytön luotettavuutta arvioidaan.

Mitä Käypä hoito -suositukset ovat? -video

Kuinka Käypä hoito -suositus laaditaan? -video

Tutkimusnäytön luotettavuuden arviointi -video


Kivun Käypä hoito -suositukseen pääse tutustumaan tästä linkistä.