Suomen Kipu ry:n kannanotto: Potilasturvallisuudessa puutteita Kela-taksikyydeissä

22.3.2022

Potilasturvallisuudessa puutteita Kela-taksikyydeissä 
 

Kelan järjestämien kyytien on toimittava häiriöttä, ja auton on saavuttava tilattuun aikaan paikalle. Kelataksia käyttävät toistuvasti vammaiset ja monisairaat, joilla usein lisäksi on monenlaisia kipuoireita.  

On kestämätöntä, jos Kela-matkojen välitys ei toimi asianmukaisesti. Tilatun kyydin on saavuttava tilattuun aikaan, niin meno- kuin paluumatkallakin. Ei ole sopivaa, että raskaan hoidon tai lääkärikäynnin jälkeen potilas voi joutua odottamaan tilattua taksia yli tunnin ajan, tai pahimmassa tapauksessa auto ei koskaan saavukaan, korostaa Suomen Kipu ry. Potilas ei saa joutua kärsimään hoidon, tutkimuksen tai lääkäriajan peruuntumisesta. Korvaavaa aikaa ei ole useinkaan mahdollista saada pikaisesti. 

Hoito- ja potilasturvallisuusketju alkaa jo Kela-taksin tilaamisesta. Tilauskeskusten henkilökunnan on oltava yhdenvertaisesti koulutettua ja palvelun tasalaatuista kautta maan. Kela-taksien kuljettajien tulee olla potilas- ja vammaiskuljetuksiin koulutettuja ja riittävän kielitaitoisia riippumatta palvelun tarjoajasta. Myös kuljettajien ajoaikoihin on kiinnitettävä huomiota - väsynyt kuljettaja on turvallisuusriski. 

Kyytien yhdistäminen edellyttää ajon järjestelijältä paikallistuntemusta ja ammattitaitoa. On väärin, jos ensin kyytiin nousseen matka-aika - erityisesti haja-asutusalueella - kasvaa kohtuuttomaksi. Usein kipukroonikoilla kivut pahenevat muutenkin tutkimusten seurauksena ja tarpeettomasti pitkittynyt matka on vielä omiaan lisäämään ja pahentamaan läpilyöntikipuja. Asiakkaan terveydentila on huomioitava harkittaessa yhdistelmäkyytiä. 

Vakiotaksioikeuden saamista on helpotettava ja kriteereitä kevennettävä. Tämän oikeuden tulee olla yhdenvertaisesti kaikkien ulottuvilla koko maassa. 

Suomen Kipu ry muistuttaa, että potilasturvallisuuden ja yhdenvertaisuuden tulee toteutua Kelan korvaamissa taksimatkoissa. Kelan etuuksista ei pidä joutua taistelemaan. 

 

Lisätietoja:

Ritva Kotisaari 

Puheenjohtaja 

p. 040 866 8698 

Keltainen taksikyltti.