Vantaalla ja Keravalla kehitetään sote-palveluita yhdessä asiakkaiden ja järjestöjen kanssa

31.5.2021

Valtakunnalliseen sote-uudistukseen liittyvä kehittämistyö on täydessä vauhdissa Vantaan ja Keravan alueella. Vantaan ja Keravan yhteinen sote-uudistushanke on osa valtakunnallista sote-kehittämistä, ja se toteutetaan vuosina 2020–2022. Asiakkaalle sote-uudistus näyttäytyy saavutettavampina ja vaikuttavampina sote-palveluina.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat läsnä elämässämme vauvasta vaariin, neuvolasta arvokkaan ikääntymisen tukeen. Sosiaali- ja terveyspalvelut koskettavat meitä kaikkia ja terveydenhoitajat, sosiaalityöntekijät sekä lukemattomat muut ammattilaiset varmistavat, että meillä on hyvä elää ja toteuttaa itseämme.

Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät kuitenkaan ilmesty meille itsestään. Nykyisen hallituksen luotsaamassa sote-uudistuksessa tavoitteena onkin mm. turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko Suomen alueella ja parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Vantaan ja Keravan sote-palveluita kehittetään moniammatillisesti sekä moniäänisesti. Palveluiden kehittämisessä mukana ovat myös järjestöt, seurakunnat ja toki asiakkaat.

- Niin asukkaita, asiakkaita kuin järjestöjä ja kolmannen sektorin toimijoitakin otetaan mukaan kehittämiseen, jotta saadaan aikaan tasa-arvoisia, oikein kohdennettuja ja vaikuttavia palveluita, kertoo erityisasiantuntija Kati Fagerström. – Tarkoituksena tässä hankkeessa on kehittää yhdessä. On tärkeää saada kaikkien sotepalveluita käyttävien ääni kuuluviin ja luoda palvelupolkuja myös järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa. Osallisuus näkyy niin työryhmiin osallistumisena, kyselyinä kuin haastatteluina. Osallisuus voi olla kertaluonteinen tai pysyvä jäsenyys työryhmässä jonkun kehittämisen teeman ympärillä.

Suomen Kipu ry:n toiminnanjohtaja Kaisa Hirn on mukana paljon palveluja käyttävien asiakkaiden vastaanottotoiminnan kehittämistyötä pohtivassa työryhmässä. Toisena järjestöjäsenenä työryhmässä on Vantaan mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry.

- On hienoa, että kehittämishankkeeseen on kutsuttu mukaan sote-alan ammattilaisten lisäksi myös kansalaisjärjestöjä, Hirn kiittää. Potilaiden äänen kuuleminen jo varhaisessa vaiheessa toimintaa suunniteltaessa varmistaa palvelujen laadukkuuden sekä parhaan mahdollisen hoidon.

Sote-uudistusta valmisteltaessa Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman ja palveluiden kehittämisen lisäksi painopiste on myös sote-palveluiden järjestämisen rakenteellisessa uudistuksessa. Toteutuessaan rakenneuudistus tarkoittaisi sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymistä kunnilta uusille hyvinvointialueille. Tätä kirjoitettaessa lainsäädäntöä hyvinvointialueiden perustamisesta ei ole hyväksytty, mutta Vantaa ja Kerava tekevät jo nyt yhteistyötä valmistautuessaan mahdolliseen Vantaa–Kerava-soteen. Mikäli lainsäädäntö hyvinvointialueiden perustamisesta hyväksytään, kunnat varmistavat yhteistyöllä sen, että palveluiden taso pysyy niin Vantaalla kuin Keravallakin edelleen korkeana!

Puinen ukko astumassa portaita ylöspäin