Kipu ja työ kohtaavat (2021-2023)

Kipu ja työ kohtaavat

Kun kipu ja työ kohtaavat, asiat eivät aina suju mutkitta. Jatkuvalla kivulla on monia vaikutuksia, jotka voivat heijastua myös työhön: esimerkiksi muistihaasteita, väsymystä tai vaikeuksia selvitä entiseen tapaan fyysisistä tai istumista vaativista työtehtävistä.

Mieleen voi nousta monia kysymyksiä kivun ja työn yhdistämisestä. Voinko jatkaa työssäni kipujen kanssa? Onko olemassa tukikeinoja tai apuvälineitä, jotka olisivat tilanteeseeni sopivia? Miten muut ovat selvinneet?

Kipua sairastava voi joutua pohtimaan esimerkiksi alan vaihtamista, työkavereiden tai työnantajan suhtautumista ja omaa jaksamistaan muuttuneessa tilanteessa. Oikeaa tietoa tukikeinoista tai kivuista voi olla hankalaa löytää ja voimavarat niiden etsimiseen olla vähissä. 

Henkilöitä istuu vierekkäin tuoleilla pidellen kasvojensa edessä paperia, jossa on kysymysmerkki.

Kaikkien kipua sairastavien tilanne ei mahdollista työelämässä pysymistä. On kuitenkin monia, joiden työssäjaksamista, työssä pysymistä tai työhön paluuta olisi mahdollista tukea esimerkiksi kivunhallintakeinoja vahvistamalla tai lisäämällä sekä erilaisilla työn mukautuksilla ja apuvälineillä. Näistä tarvitsisivat lisää tietoa kaikki kivun ja työn kanssa tekemissä olevat: kipua sairastavat, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä työnantaja- tai esihenkilöasemassa olevat. 

Suomen Kipu ry:ssä on tiedostettu kipua sairastavien työelämähaasteet. Kipuun ja työhön liittyvästä toiminnasta ja vaikuttamistyöstä on myös esitetty yhdistykselle useita toiveita. Nyt Suomen Kipu ry on saanut STEAlta rahoituksen kolmivuotiselle Kipu ja työ kohtaavat –hankkeelle vuosille 2021-2023, joten tähän tarpeeseen pystytään vastaamaan. Kipu ja työ -hanketta on tekemässä kaksi yhdistyksen työntekijää, Heidi Krogell ja Eeva Kopperi. 

Hankkeen tarkoituksena on tukea kipua sairastavia löytämään keinoja, joiden avulla työelämässä olisi halutessaan mahdollista pysyä tai palata sinne. Sen lisäksi tavoitteena on kouluttaa työnantajia ja ammattilaisia kivuista ja niiden huomioimisesta työelämässä. Hankkeessa järjestetään monipuolista toimintaa, esimerkiksi ryhmiä, webinaareja ja teemailtoja. Valtaosa hankkeen toiminnasta järjestetään verkon välityksellä, jotta osallistuminen on mahdollista ympäri Suomea mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Tarkoituksena on paitsi tarjota tietoa kivuista sekä kipujen ja työn yhdistämisestä, mutta myös vertaistukea työelämässä oleville kipua sairastaville. Hankkeen toiminnan sisältöjen suunnitteluun pääsevät halutessaan mukaan he, joita asia koskettaa ja monipuolista toimintaa tullaan järjestämään koko hankkeen ajan.

Parhaassa tapauksessa työelämä voi tukea kipujen kanssa elämistä. Työllä on mahdollisuus esimerkiksi tuoda päiviin rakennetta ja sosiaalisia kontakteja, lisätä merkityksellisyyden ja tarpeellisuuden tunteita sekä tuoda taloudellista turvaa. Myös osalle kipua sairastavista työ voisi olla voimavara, joten tehdään yhdessä kipujen ja työn kohtaamisesta hieman mutkattomampaa.

Ihmishahmoja, joista osa on eri värisiä. 81 % koki saaneensa uskoa mahdollisuuksiinsa vaikuttaa omaan työkykyynsä. 68 %:lla mielikuva mahdollisuuksista työskennellä kivun kanssa muuttui.
Kipu ja työ kohtaavat -kurssien vaikutukset osallistujien elämään

Kipu ja työ kohtaavat -hankkeen toimintaa voit seurata Suomen Kivun sosiaalisesta mediasta tai verkkosivuilta. Hankkeen tulevat verkkotapahtumat, ryhmät sekä koulutukset ja ilmoittautumiset niihin tulevat näkyviin Tapahtumat -sivulle niiden ollessa ajankohtaisia.

Hankkeen Kipu ja työ kohtaavat -kursseista puolestaan löydät tarkempaa tietoa täältä.

82 % sai tietoa kivusta tai kivunhallinnan keinoista. 80 %:lla usko mahdollisuuksiinsa vaikuttaa kipuoireisiinsa lisääntyi. 41 %:lla keinot vaikuttaa kipuun lisääntyi.
Kipu ja työ kohtaavat -kursseille osallistuneiden kokemukset kurssin vaikutuksista elämässään

Facebook: Suomen Kipu ry
Instagram: suomenkipury

Hankkeeseen liittyvistä asioista voit myös olla yhteydessä:


Hankepäällikkö Heidi Krogell: heidi.krogell@suomenkipu.fi