Opiskelijayhteistyö

Teemme mielellämme yhteistyötä opiskelijoiden ja oppilaitosten kanssa

Haluamme olla lisäämässä tulevien ammattilaisten kipuun liittyvää osaamista. Jotta kipua sairastavien hyvä hoito, kuntoutus ja tuki toteutuisivat, tarvitaan lisää tietoa ja mahdollisuuksia kohtaamisiin.

Luennointi

Kokemustoimijamme ja työntekijämme luennoivat mielellään mm. kipupotilaiden ja heidän läheistensä kohtaamisesta, kivun mekanismeista sekä kivunhallinnan menetelmistä.

Opinnäytetyöt

Toimimme yhteistyökumppaneina erityisesti sosiaali- ja terveysalan opinnäytetöissä

Opinnäytetyöaihetta voidaan ideoida yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Tällä hetkellä tiedon tarvetta on erityisesti seuraavista aiheista:

  • Kivun kokemuksen validointi ryhmätoiminnassa
  • Työhön liittyvien tekijöiden puheeksi ottaminen vastaanotolla
  • Verkossa toteutuvien liikuntahetkien vaikutukset kipua sairastaviin työikäisiin
  • Rytmittäminen osana kivunhallintaa
  • Kipuoireisen työn muokkaus Unelmien työ -harjoituksen avulla

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus voi olla esimerkiksi haastatteluita, toiminnan ohjaamista tai materiaalin tuottamista.

Projektit

Järjestämme toimintaa ympäri Suomen sekä verkossa. Toteutamme toimintaamme mielellämme yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden voi olla mahdollista tuottaa myös materiaalia, kuten oppaita, somesisältöä tai artikkeleita.

Projektien kestosta ja laajuudesta sovitaan tapauskohtaisesti.


Haluaisitko tehdä yhteistyötä kanssamme?

Ota yhteyttä järjestökoordinaattori Heidi Krogelliin!
heidi.krogell@suomenkipu.fi
045 1173131