Kokemustoiminta

Kokemustoimijoiden tehtävänä on antaa konkreettista näkökulmaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten elämästä. Kokemusnäkökulma on tärkeä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opetuksessa teoriaan pohjautuvan tiedon täydennyksenä. Kokemustoimijat käyvät kertomassa omakohtaisia kokemuksiaan sairaudestaan ja omasta arjestaan. Kokemustoimija voi kertoa esimerkiksi omasta kroonisesta kivustaan ja sen kanssa elämisestä.

Koulutettu kokemustiedon jakaja -esite. Esitteen teksti sisällöltään sama kuin sivulla esitelty. Lisäksi kuva, jossa istuu kolme hymyilevää ihmistä.

Kokemustoimijoita voi kutsua oppilaitosten lisäksi puhumaan esimerkiksi järjestöihin, terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten koulutustilaisuuksiin sekä seminaareihin kertomaan asioista potilasnäkökulmasta. He voivat myös toimia oman sairausryhmänsä potilasedustajina sosiaali- ja terveysalan palveluita suunniteltaessa ja kehitettäessä.

Suomen Kipu ry:llä on kokemustoimijoita monilla paikkakunnilla. Kokemustoimija kertoo oman tarinansa, eikä hänellä ole lääketieteellistä koulutusta.

Korvauksen maksaminen kokemustoimijalle on suositeltavaa. Mahdollisten matkakulujen korvaaminen on kuitenkin perusedellytys. Kuluista ja korvauksista voi sopia suoraan kokemustoimijan kanssa.

Suomen Kipu ry totetuttaa kokemustoimintaa yhteistyössä kokemustoimijaverkoston kanssa.

Jos olet kiinnostunut kokemusasiantuntijoista, voit olla yhteydessä kokemustoimijaverkoston kautta tai ottaa yhteyttä Suomen Kivun järjestökoordinaattoriin.