Vertaistukiryhmän ohjaajakoulutus

Onko pitkittynyt kipu osa elämääsi? Haluaisitko kohdata ja tukea samassa elämäntilanteessa olevia? Jos vastasit kyllä, Suomen Kivun paikallisen vertaistukiryhmän ohjaaminen saattaa olla sinulle sopiva vapaaehtoistehtävä!

Millaiseen vapaaehtoistehtävään koulutus antaa välineet?

Vertaistukiryhmän ohjaajakoulutus ei tee sinusta vielä valmista ohjaajaa, sillä ryhmätoiminnan ohjaamisessa voi kehittyä loputtomasti. Sen sijaan ohjaajakoulutus antaa valmiudet aloittaa oman vertaistukiryhmän ohjaaminen joko yksin tai yhdessä toisen vapaaehtoisen kanssa ja siten päästä harjoittelemaan ja kehittämään ryhmänohjaamisen taitoja käytännössä. Koulutus antaa luottamusta omiin kykyihisi ja auttaa samalla tunnistamaan niitä osa-alueita, joissa voit ryhmänohjaajana kehittää osaamistasi edelleen.

Vapaaehtoisena saat tukea vapaaehtoistyöhösi Suomen Kipu ry:n työntekijöiltä sekä vertaistukea muilta vapaaehtoisilta. Lisäksi järjestämme säännöllisesti lisäkoulutusta vapaaehtoisille eri aiheista.

Kenelle?

Vertaistukiryhmän ohjaamisesta kiinnostuneille. Voit olla itse kipuoireinen tai kipuoireisen läheinen.

Aiempi kokemus vertaistuesta ja ryhmän ohjaamisesta auttavat alkuun pääsemisessä, mutta voit osallistua koulutukseen ja aloittaa vertaistukiryhmän ohjaajana, vaikka et olisi koskaan aiemmin ollut mukana ryhmätoiminnassa.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa

 • selittää, mistä vertaistuessa on kysymys
 • organisoida paikallisen vertaistukiryhmän toimintaa
 • ohjata ryhmäkeskustelua
 • soveltaa toiminnallisia menetelmiä
 • kohdata haastavia tilanteita
 • raportoida tekemästään vapaaehtoistyöstä

Aikataulu ja koulutuksen sisältö

Koulutuksessa opitaan suunnittelemaan ja organisoimaan vertaistukiryhmän toimintaa, ohjaamaan ryhmää ja ratkaisemaan ongelmatilanteita. Koulutuksessa tutustutaan vertaistukeen, ryhmädynamiikkaan ja vapaaehtoisen hyvinvoinnin tukemiseen.

Koulutus järjestetään kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin.

Koulutus koostuu kolmesta 1,5 tunnin mittaisesta kokoontumisesta, jotka järjestetään peräkkäisinä viikkoina samana viikonpäivänä. Koulutukset toteutetaan pääsääntöisesti ilta-aikaan.

Paikka

Koulutus järjestetään verkossa Microsoft Teamsin välityksellä. Koulutustapaamisissa työskennellään paljon yhdessä keskustellen, joten osallistuminen edellyttää mikrofonin ja kameran käyttämistä.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii järjestökoordinaattori Katja Pääkkönen.

Hinta

Koulutus on maksuton eikä edellytä Suomen Kipu ry:n jäsenyyttä.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake. Tiedon hakuajan alkamisesta voit tilata jättämällä yhteystietosi verkkolomakkeelle.

Jokaiseen koulutukseen mahtuu 10 osallistujaa. Koulutukseen osallistuminen vaatii sitoutumista, eikä sen vuoksi sovi esimerkiksi kovin akuuttiin elämäntilanteeseen. Hakiessasi sinun kannattaakin miettiä, onko elämäntilanteesi tällä hetkellä sellainen, että se mahdollistaa osallistumisen koulutukseen. Painotamme haussa seuraavia valintaperusteita:

 • mahdollisuus sitoutua koulutukseen
  • koulutukseen valitaan henkilöitä, jotka eivät osallistu samanaikaisesti yhdistyksen muihin koulutuksiin.
 • valmius ja motivaatio toimia verkko- tai paikallisen ryhmän ohjaajana
 • mahdolliseen omaan sairastumiseen liittyvän akuutin kriisin tulee olla läpikäytynä, sillä ryhmän ohjaajalla täytyy olla voimavaroja myös muiden tukemiseen

Lisätietoja

katja.paakkonen@suomenkipu.fi