Verkkoryhmänohjaajien koulutus

Onko sinulla hyvät vuorovaikutustaidot, ja kaipaisitko jotain merkityksellistä tekemistä tai uutta harrastusta? Voisiko Suomen Kivun verkkoryhmän ohjaaminen olla sinulle mieluisa uusi vapaaehtoistehtävä?

Millaiseen vapaaehtoistehtävään koulutus antaa välineet?

Verkkoryhmänohjaajan koulutus antaa valmiudet ohjata etänä toimivaa ryhmää. Ryhmä voi olla perinteinen keskusteleva vertaistukiryhmä, tai toiminnallinen etäryhmä. Toiminnallisia ryhmiä voivat olla esimerkiksi liikunta-, käsityö-, tai peliryhmät.

Vapaaehtoisena saat tukea vapaaehtoistyöhösi toimistolta sekä vertaistukea muilta vapaaehtoisilta. Lisäksi järjestämme tasaisin väliajoin lisäkoulutusta vapaaehtoisille eri aiheista. Materiaalipankistamme löydät vapaaehtoistyösi tueksi materiaalejamme.

Vapaaehtoiset ryhmänohjaajat mahdollistavat sen, että toimintaamme pääse osallistumaan sijainnista huolimatta. Kaikki kipuoireiset eivät välttämättä pääse poistumaan kotoa, ja etäosallistuminen voi olla ainut mahdollisuus päästä toimintaan mukaan. Vapaaehtoistyö antaa merkityksellisyyden tunteen ja iloa siitä, kun saa autettua muita.

Kenelle?

Ryhmän ohjaamisesta kiinnostuneille. Voit olla itse kipuoireinen, kipuoireisen läheinen, sote-alan ammattilainen tai opiskelija, tai muuten vaan kipuasioista kiinnostunut!

Ryhmän ohjaamisessa on hyötyä aiemmasta kokemuksesta ryhmien ohjaamisesta, mutta kokemus ei ole välttämätöntä. Kipuasioista tietäminen on hyödyksi ryhmää ohjatessa.

Verkossa pidettävän ryhmään ohjaamisessa tarvitaan sujuvat tietotekniset taidot tai valmius opetella niitä, jotta ryhmän tapaamisten järjestämiseen pystyy teknisesti itse ilman työntekijän apua. Koulutuksessa opetellaan tapaamisten järjestäminen.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja

 • Osaa käyttää Teams-alustaa ryhmätoiminnan organisoimiseen
 • On saanut lisää osaamista vuorovaikutustaitoihin
 • On saanut rohkeutta ryhmänohjaamiseen
 • Osaa soveltaa toiminnallisia menetelmiä (myös verkossa)
 • Osaa raportoida tekemästään vapaaehtoistyöstä

Aikataulu ja koulutuksen sisältö

Koulutus järjestetään kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin.

Koulutus on pituudeltaan kolme 1,5 tunnin kertaa, ja kerrat ovat kolmena peräkkäisenä viikkona samana viikonpäivänä. Koulutukset ovat pääsääntöisesti ilta-aikaan.

Koulutuksessa opetellaan ryhmänohjaamista, vuorovaikutustaitoja, Teamsin käyttöä, erilaisia verkossa toimivia alustoja, ja tutustutaan Suomen Kivun toimintaan.

Paikka

Koulutus järjestetään verkossa Microsoft Teamsin välityksellä. Koulutustapaamisissa työskennellään paljon yhdessä keskustellen, joten osallistuminen edellyttää mikrofonin ja kameran käyttämistä.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Yhdessä etänäkin -hankkeen hankekoordinaattori Emmi Vainio.

Hinta

Koulutus on maksuton eikä edellytä Suomen Kipu ry:n jäsenyyttä.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake. Tiedon hakuajan alkamisesta voit tilata jättämällä yhteystietosi verkkolomakkeelle.

Jokaiseen koulutukseen mahtuu 12 osallistujaa. Näistä paikoista osa on varattu myös läheisille. Koulutukseen osallistuminen vaatii sitoutumista, eikä sen vuoksi sovi esimerkiksi kovin akuuttiin elämäntilanteeseen. Hakiessa kannattaa miettiä, onko oma elämäntilanne tällä hetkellä sellainen, että se mahdollistaa osallistumisen koulutukseen. Painotamme haussa seuraavia valintaperusteita:

 • mahdollisuus sitoutua toimintaan
  • Koulutukseen ja verkkotoiminnan ohjaamiseen sitoutuminen koulutuksen jälkeen
  • Koulutukseen valitaan henkilöitä, jotka eivät osallistu samanaikaisesti yhdistyksen muihin koulutuksiin.
 • valmius ja motivaatio toimia verkkoryhmänohjaajana
 • mahdolliseen omaan sairastumiseen liittyvän akuutin kriisin tulee olla läpikäytynä, sillä ryhmän ohjaajalla täytyy olla voimavaroja myös muiden tukemiseen
 • verkkotoiminnan perusteiden osaaminen tai hyvät valmiudet opetteluun (esimerkiksi Teamsin käyttöä opetellaan kurssilla)