Kokemustoimijakoulutus

Kokemustoimijoiden tehtävänä on antaa konkreettista näkökulmaa kivun kanssa elämisestä. Nimensä mukaisesti kokemustoimija käyttää puheenvuorojen tai alustusten pohjana omaa kokemustaan ja tuo esille omakohtaisia kokemuksiaan esimerkiksi omasta arjestaan, kivun kanssa työelämässä luovimisesta tai toimimisesta erilaisissa palveluissa.

Kokemustoimijat voivat olla jakamassa omia kokemuksiaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa, luennoilla, työryhmissä tai järjestöissä. Kokemustoimija voi myös vierailla muun muassa erilaisissa tilaisuuksissa tuomassa omalla esimerkillään toivoa ja tietoa osallistujille.

Kokemustoimijakoulutus antaa sinulle välineitä oman kipuhistoriasi pohtimiseen ja oman näköisen puheenvuoron muodostamiseen. Koulutuksessa tutustutaan myös Suomen Kivun toimintaan sekä kokemustoimijana olemisen käytännön asioihin, kuten keikkojen etsimiseen. Vapaaehtoisena toimiessasi tarjoamme säännöllistä tukea ja lisäkoulutusta monipuolisista teemoista.

Kenelle?

Kokemustoimijuudesta kiinnostuneille kipuoireisille tai heidän läheisilleen.

Koulutuksen aikana tullaan käymään läpi omaa kipupolkua ja siihen liittyviä asioita, ja tämän vuoksi se ei välttämättä sovi esimerkiksi kovin akuuttiin elämäntilanteeseen. Omaan tai läheisen tilanteeseen olisi hyvä olla sopeutunut, sillä koulutus ja kokemustoimijana oleminen vaativat voimavaroja.


Aikataulu ja koulutuksen sisältö

Koulutus järjestetään joka toinen vuosi. Sen laajuus on noin 50 h sisältäen

  • 6 yhteistä tapaamiskertaa verkossa
  • itsenäistä oman puheenvuoron työstämistä sekä välitehtäviä
  • yksilötapaamisen Suomen Kivun työntekijän kanssa

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa

  • kertoa, mitä kokemustoiminta on
  • pitää kokemustoimijapuheenvuoron eri kohderyhmille
  • etsiä kokemustoimijakeikkoja ja raportoida niistä
  • tunnistaa hyvän kokemustoimijapuheenvuoron piirteitä
  • toimia kokemustoimijana yhdistyksen strategian mukaisesti

Paikka

Koulutus järjestetään verkossa Microsoft Teamsin välityksellä. Koulutustapaamisissa työskennellään yhdessä keskustellen sekä harjoitellaan puheenvuoron pitämistä, joten osallistuminen edellyttää mikrofonin ja kameran käyttämistä.

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat Suomen Kipu ry:n työntekijät.


Hinta

Koulutus on maksuton, eikä edellytä Suomen Kivun jäsenyyttä


Koulutukseen hakeminen

 Koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake. Tiedon hakuajan alkamisesta voit tilata jättämällä yhteystietosi verkkolomakkeelle. Haun painopisteet vaihtelevat koulutuskohtaisesti ja voit tutustua tarkempiin hakuperusteisiin haun yhteydestä sen ollessa auki.